Tuleohutuskoolitus - teooria Tuletekk tuleohutuskoolitusel

Kustutusõppus tuleohutuskoolitusel

Tuleohutuskoolituse praktika

Firmast Koolitus Esmaabi tooted Kasulikud seaduselingid Esmaabi nõuanded Tagasiside koolitustelt Galerii Kontakt

ESMAABIKOOLITUS
Esmaabikoolitusel käsitletavad teemad

Esmaabikoolituse päevakava

Registreerumine esmaabikoolitusele

Esmaabikoolituse hind

TULEOHUTUSKOOLITUS 

Tuleohutuskoolitusel käsitletavad teemad

Tuleohutuskoolituse päevakava

Tuleohutuskoolituse hind
 
 

 

 

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Tuleohutuskoolitusel käsitletavad teemad:

Uus Tuleohutuse Seadus – nõuded tuleohutuse korraldamisele, tulekahjude ennetamine, mis on muutunud?

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded (Kuidas viia läbi evakuatsiooniõppust? Kes vastutab? Kas on vaja kaasata päästjaid? Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte – iga-aastane aruanne Päästeametile.)

Päästeseadus (Vastu võetud 05.05.2010, RT I 2010, 24, 115 jõustumine 01.09.2010): - tulekustutus- ning päästetööd.

Tegutsemine tulekahju korral, tulekahju avastamine, tuletõrje kutsumine, evakuatsioon ja päästmine, koostöö teiste teenistustega, tulekahju leviku piiramine

Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus – teooria: - üldsätted, kustutite valik, paigutus, tähistus; kustutite vajadus; kustutite liigitus ja korrashoid

 Kuidas viia läbi esmast tuleohutus instruktaaži uuele töötajale? Dokumendid.

 Kuidas koostada tulekahju korral tegutsemise plaani? Kohustuslik dokument.

 NB! Iga-aastase enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine (alates 2012 on tuleohutusalase enesekontrollikohustusega ettevõtetel vajalik koostada aruanne, mis esitatakse Päästeametile, 2011 on jäetud aega aruandega tutvumiseks; aruande lisad).

 Tuletööd

 Tegutsemine pommiähvarduse korral

 Praktiline kustutusharjutus 6 kg tulekustutite ja tulesummutustekiga

Tuleohutuskoolitusele registreerumiseks võta ühendust meie konsultandiga!

 

 

Kontakt: info (ät) roosoja.ee

Ü Roosoja - tel +372 55 63 3839 - info(ät)roosoja.ee -